į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo 2018 metų ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

2018-12-18 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato salėje įvyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo 2018 metų ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

Gausiai susirinkusius Vilniaus filialo atsargos pareigūnus pasveikino salės šeimininkas, - Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas  Saulius Gagas.

Suvedus dalyvių registracijos rezultatus visų nuostabai paaiškėjo, kad iš viso su įgaliojimais susirinko net 73 nariai, t.y. kvorumas susirinko.

Atsižvelgiant į tai Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas paskelbė, kad susirinkimas įgavo savo galią, todėl susirinkimui pirmininkauti vienbalsiai buvo išrinktas Petras Burdelis.

Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas susirinkusiems atsargos pareigūnams pristatė Vilniaus filialo 2018 metų veiklos ataskaitą.

Pagrindinį pranešimą papildė Vilniaus filialo valdybos narys Ramutis Oleka, kuris papasakojo apie tai, kad Lietuvos policijos veteranai policijos 100-metį įprasmino pasodindami ąžuoliukų Atgimimo ąžuolyne Ožkabaliuose (Vilkaviškio r.), daktaro Jono Basanavičiaus, garsaus mūsų tautinio atgimimo veikėjo, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, gimtinėje.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos nariai čia susirinko spalio 2-ąją, minėdami Angelų sargų dieną ir policijos 100-metį.

Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas taip pat susirinkimą informavo apie tai, kad 2018-12-13 Lietuvos policijos veteranų asociacijos atstovai Policijos departamente pasirašė Memorandumą su Lietuvos policijos Kapelionu Algirdu Toliatu  policijos ir kitų statutinių tarnybų veteranų dvasinei ir socialinei integracijai stiprinti bei bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos kriminalinės policijos veteranų asociacija ir asociacija „Tautos skydas“.

Vilniaus filialo revizorius Rimtautas Bleizgys pristatė Vilniaus filialo finansinės veiklos audito ataskaitą.

Vilniaus filialo atsargos pareigūnų pageidavimu Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos narys Stanislovas Liutkevičius pateikė išsamią informaciją apie Valstybės nusavintų policijos pareigūnų pensijų kompensavimo ir Pareigūnų ir karių pensijų indeksavimo perspektyvas.

Susirinkimas vienbalsiai pritarė Vilniaus filialo 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinės veiklos revizinei ataskaitai.

Po ilgų diskusijų susirinkimas išrinko naują 9 narių Vilniaus filialo valdybą. Tai:

1. Petras Burdelis;
2. Ramutis Oleka;
3. Gintaras Barzdukas;
4. Laimutis Didžiokas;
5. Raimundas Adomaitis;
6. Jovita Čirkova;
7. Eugenijus Piulskis;
8. Kazys Tracevskis;
9. Vytautas Jonikas.

Valdybos posėdyje vienbalsiai buvo nuspręsta kreiptis į Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybą, kad Vilniaus filialo vadovu antrai kadencijai būtų patvirtinta Vytauto Joniko kandidatūra.

Vytautas Jonikas nuoširdžiai padėkojo valdybai už suteiktą pasitikėjimą.

 

LPVA Vilniaus filialo informacija