į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo visuotinis susirinkimas

2015-12-09

 

 

2015 m. gruodžio 9 d.  Vilniaus apskrities VPK posėdžių salėje įvyko LPVA Vilniaus filialo narių visuotinis susirinkimas.

LPVA Vilniaus filialo nariai susitiko su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Kęstučiu Lančinsku ir Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja. Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja organizavo policijos veteranų ekskursija į policijos muziejų ir Operatyvaus valdymo skyrių.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas pristatė Vilniaus filialo 2015 metų veiklos ataskaitą.

Vytautas Jonikas pažymėjo, kad nors buvo dirbta ir nepilnus metus, tačiau Vilniaus filialo veiklos rezultatai yra akivaizdūs. Priminė, kad 2015-04-02 Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate įvyko LPVA Vilniaus filialo steigiamasis susirinkimas, kurio metu buvo išrinkti Vilniaus filialas valdybos nariai:

- Jonas Lazarenka,  - vadovo pavaduotojas, atsakingas už filialo plėtrą.

- Kazimieras Tracevskis,  -  kultūrinė veikla

- Jovita Čirkova,  -  sekretorė

- Ramutis Oleka,  - atsakingas už tradicijų, istorijos ir tarptautinių ryšių veiklą

- Algis Žilionis, - iždininkas

- Laimutis Didžiokas, - atsakingas už sportinę veiklą

- Vytautas Jonikas, - valdybos pirmininkas.

LPVA Vilniaus filialo revizorius, - Rimantas Bleizgys

Pranešėjas nurodė, kad šiuo metu filiale yra 94 nariai, informavo, kad filialo nariai 2015-04-25 dalyvavo visoje šalyje jau aštuntą kartą vykusioje tradicinėje švarinimo akcijoje DAROM 2015, vienijančioje daugiau nei 100 pasaulio valstybių.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo nariai prisijungė prie judėjimo ir kartu su TPA Policijos departamento poskyrio nariais tvarkė PD priklausančio Kalnų parko sporto stadiono ir šaudyklos apylinkes.

Buvo pažymėta, kad Vilniaus filialo valdybos nariai dalyvavo rengiant 2015-08-31 kreipimąsi į Prezidentūrą, Seimą ir Vyriausybę dėl perdėto išankstinio nusistatymo „Policijos veteranai: teisės viršenybė ar skubus galvų kapojimas? Taip pat dalyvavo rengiant 2015-09-26 kreipimąsi į šalies vadovus dėl pareigūnų nusavintų valstybinių pensijų gražinimo bei 2015-11-23 kreipimąsi į šalies vadovus „ Policijos veteranai: Svarbiausia – valstybės interesai“

Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas taip pat pristatė informaciją apie Vilniaus filialo finansinę veiklą.

Visi nariai vienbalsiai pritarė metinei ataskaitai.

Vėliau Vilniaus apskrities VPK vyriausiojo komisaras Kęstutis Lančinskas pasveikino Vilniaus filialo narius su artėjančiomis šventėmis ir įteikė padėkas aktyviausiems Vilniaus filialo nariams Jovitai Čirkovai, Vosilij Bondarev ir Laimučiui Didžiokui (nedalyvavo).

Vilniaus filialo nariai karštais plojimais padėkoju Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui Kęstučiu Lančinsku ir Komunikacijos poskyrio vedėjai Julijai Samorokovskajai už pagalbą ir paramą.

Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas pasveikino filialo narius, kuriems sukako pusiau apvalus ar apvalus jubiliejus:

1.  Danielius Dailydka            75-metai

2.  Rakauskas Stanislovas    65 metai

3.  Tracevskis Kazys            65 metai

4.  Čirkova Jovita                 60 metų

5.  Bracas Vytautas              60 metų

6.  Tubis Kęstutis                 55 metai

7.  Matonis Algirdas              55 metai

8.  Šimkuvienė Laimutė         55 metai

9.  Aželis Arvydas                55 metai

10. Kalašnykas Remigijus     50 metų

11. Blonskis Kęstutis            50 metų

12. Gedžiūnas Raimundas     45 metai

Nedalyvavusiems jubilijatams dovanos bus įteiktos Vilniaus filialo valdybos posėdžio metu.

Po apdovanojimų vyko diskusijos prie puodelio kavos ar arbatos.

 

LPVA Vilniaus filialo informacija