į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Lietuvos policijos veteranų asociacijos visuotinis susirinkimas

2014-05-17

 

Š.m. gegužės 17 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto patalpose Kaune vyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo metu LPVA valdybos pirmininkas Kęstutis Tubis pristatė LPVA veiklos ataskaitą, įvardino nuveiktus darbus bei pristatė pagrindines ateities veiklos kryptis. LPVA valdybos pirminkas pažymėjo, kad LPVA šiuo metu yra sparčiausiai besiplėčianti organizacija. Šiuo metu organizacijoje yra netoli 700 narių, įsteigta 11 filialų, dar keturiuose regionuose sudarytos iniciatyvinės grupės filialams steigti.

Revizijos komisijos pirmininkas Sigitas Žičkus pateikė LPVA veiklos finansinę ataskaitą.

Vykstant sparčiai LPVA plėtrai buvo pasiūlyta LPVA valdybos narių skaičių padidinti iki 11 narių, šiam pasiūlymui buvo pritarta. Naujais LPVA Valdybos narais buvo išrinkti Laimutė Šimkuvienė, Stanislovas Liutkevičius ir Algirdas Matonis. Susirinkimo metu buvo pritarta ir LPVA Etikos komisijos įkūrimui. Komisijos pirmininku vienbalsiai buvo išrinktas Olegas Mažuika, nariais Vladas Šolgunovas, Zita Gaižauskienė, Kazimieras Tracevskis ir Stasys Meliūnas.

Daugumos susirinkimo dalyvių balsais buvo pritarta LPVA įstatų pakeitimui ir papildymui.

Susirinkimo metu buvo įteikti LPVA narių pažymėjimai naujiems nariams, taip pat buvo įteikti ir LPVA nario ženkleliai. Vienbalsiai pritarta LPVA garbės nario ir LPVA rėmėjo statuso įteisinimui.

Baigiantis susirinkimui LPVA valdybos pirmininkas padėkojo visiems susirinkusiems, palinkėjo sėkmės LPVA filialų veikloje bei paragino visus narius aktyviau dalyvauti visuose LPVA organizuojamuose renginiuose. 

 

LPVA valdybos informacija