į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
LPVA MAŽEIKIŲ FILIALO ATASKAITINIS RINKIMINIS SUSIRINKIMAS

2020 m. birželio 26 d., 12 val., Mažeikių policijos komisariato patalpose, esančiose Gamyklos g. 36, įvyko LPVA Mažeikių filialo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. LPVA Mažeikių filialo ilgametė pirmininkė Danutė Mockienė informavo, kad filiale 100 narių. Susirinkime dalyvavo 91 narys, kiti dėl įvairių šeimyninių priežasčių dėja neturėjo galimybės atvykti. 

Tylos minute, pagarbiai atsistojus buvo paminėti anapilin išėję kolegos, veteranai.

Po to paskelbta ataskaitinio rinkiminio susirinkimo darbotvarkė, kurioje 14 klausimų. Dainų autorius, muzikantas ir atlikėjas, ilgametis filialo narys Kęstutis K., grodamas gitara, atliko savo kūrybos, filialo gimnu jau tapusią dainą apie ištikimus tarnybai policijos pareigūnus. Filialo pirmininkė Danutė Mockienė labai vaizdingai sukurtame skaidrių filme pateikė jos vadovaujamo filialo išsamią ataskaitą. Pagal ją akivaizdžiai matyti, kad Mažeikių filialas nuolat į savo gretas įtraukia vis naujus narius, labai aktyviai ir efektyviai dirba, jo nariai gausiai dalyvauja filialo organizuotuose renginiuose, kurių 2019 m. buvo 22, o per tris pastariuosius metus net 64.

 Filialo valdybos, jos pirmininkės Danutės Mockienės darbą susirinkusieji vienbalsiai įvertino labai gerai.

Susirinkimo dalyviai pasiūlė naujos sudėties narių valdybą, kurioje Stanislovas Mikulskis, Albinas Sujeta, Aidas Bilotas, Indelfonsas Kubilius, Artūras Giržadas, Danutė Mockienė. Susirinkimas vienbalsiai pritarė nurodytos sudėties valdybai.

Naujai išrinkta LPVA Mažeikių filialo valdyba susirinko į savo pirmąjį posėdį, o tuo metu Kęstutis K., grodamas gitara ir dainuodamas, linksmino susirinkimo dalyvius, pakėlė nuotaikas ir padėjo pamiršti nepakenčiamai karštą orą.

Sugrižę į susirinkimo salę LPVA Mažeikių filialo valdybos nariai paskelbė, kad LPVA Mažeikių filialo pirmininke vienbalsiai išrinkta Danutė Mockienė. Mažeikių filialo nariai džiaugsmingai priėmė tokį valdybos sprendimą, pasveikino pirmininkę. Naujai kadencijai išrinktą pirmininkę Danutę Mockienę širdingai pasveikino susirinkime dalyvavęs Mažeikių policijos komisariato l. e. viršininko pareigas Alfonsas Meškys, pagyrė ją už labai aktyvią veiklą policijos veteranų naudai, išreiškė didžiulę pagarbą jai ir jos vadovaujamam gausiam LPVA filialui, kiekvienam padėkojo ir pagal galimybes pažadėjo teikti įvairiapusę pagalbą ir palaikymą policijos veteranams aktualių problemų sprendime, kad būtų pasiekti norimi rezultatai.

LPVA Mažeikių filialo ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu išrinkta iždininkė Ina Borusienė, sekretorė Rūta Janušaitienė, revizorius Vytautas Jacmontas, patvirtinta patariamoji Taryba, kurios sudėtyje Giedrius Paulauskas, Jurgita Dapkunienė, Arvydas Mazilinas, Antanas Garalis, František Gribovskij, Vilija Viščiunienė. Tuo pačiu suplanuotas Filialo patariamosios Tarybos posėdis, kuris numatytas š. m. liepos mėn. Taip pat išrinkti Teisės, Tradicijų, Laisvalaikio, Organizacinio komiteto nariai. Susirinkime taip pat paskelbta informacija apie tai, kad artimiausiu metu filialo nariai ekskursijai vyks į Akmenės karjerus, policijos veteranams aktualių klausimų aptarimui susitikimui kvies rajono kandidatus 2020m. rinkimuose į Seimą.

Iškilmingai buvo pasveikinti LPVA Mažeikių filialo Jubiliatai, įteiktos dovanos, LPVA narių pažymėjimai, LPVA pirmininko padėkas už aktyvią veiklą Vidmantui Mickui., Aidui Bilotui, Artūrui Giržadui, Albinui Sujetai, Juozui Samušiui, LPVA pirmininko įvertinimas už filialo ir jo pirmininkės Danutės Mockienės aktyvią veiklą.

Mažeikių filialo narių susirinkumuose tradicija tapo koncertuoti žinomiems atlikėjams. Šį kartą labai šiltai buvo priimti autorinių dainų atlikėjai Stanislovas Žebrauskas ir Danguolė Juškienė.  

LPVA Mažeikių filialo susirinkimo dalyviai ne tik atsakingai dirbo, bet gavo daug teigiamų emocijų. Ne veltui yra sakoma, kad tie, kas noriai dirba – puikiai pramogauja.

 

LPVA valdybos narės Alicijos Zacharevič informacija