į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
LPVA Pasvalio filialo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Š. m. birželio 5 dieną vyko LPVA Pasvalio filialo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Filialo pirmininko Jono Aloyzo Kazakevičiaus ataskaitoje apžvelgti nuveikti darbai nuo 2014 metų, t. y. nuo filialo įsteigimo metų. Filialo kolektyvas glaudžiai bendradarbiauja su Pasvalio policijos komisariatu ir rajono nevyriausybinėmis organizacijomis. Policijos komisariato vadovybė filialui skyrė puikias ir jaukias patalpas policijos komisariato pastate bei panaudai suteikė modernią organizacinę techniką.
Nors veteranų gretos dar nėra gausios, viso yra 17 narių, tačiau esantys nariai yra kupini vilties plėsti savo gretas.
Viešindami LPVA veiklą, policijos komisariate veteranai organizavo pastoviai veikiančią policijos veteranų fotografijų paroda, taip pat yra organizuojami susitikimai su buvusiais milicijos ir policijos veteranais, dalyvaujama rajono savivaldybės renginiuose. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su Pasvalio krašto muziejumi, kuriam taip pat teikiami veteranų turimi eksponatai, pasakojantys apie Pasvalio krašto policijos istoriją.
Susirinkusieji veteranai teigiamai įvertino Pasvalio filialo valdybos veiklą ir išrinko naujos sudetiės valdybą. Pirmininku išrinktas Vidas Jakubauskas, nariais Stanislovas Velavičius, Dalia Bartkevičienė, Saulius Čirvinskas, Viktoras Doda, revizoriumi išrinktas Vytautas Gabriūnas.
Baigiantis susirinkimui Pasvalio PK viršininkas Dalius Prakuraitis, LPVA valdybos narys Josifas Urbanas ir Projektų komiteto pirmininkas Petras Burdelis susirinkimo dalyviams, naujai išrinktai valdybai bei jos pirmininkui palinkėjo sekmingos visuomeninės veiklos.

 

 

LPVA valdybos informacija