į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
LPVA visuotinis susirinkimas

 

2016-04-23

 

Š.m. balandžio 23 d. Policijos departamento prie VRM salėje įvyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) visuotinis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo didžioji dauguma asociacijos narių, kurie sudarė susirinkimo kvorumą.

Pradėdamas susirinkimą, LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas pristatė susirinkimo dalyvių skaičius bei išvardino narius, kurių netekome per atsakaitinius metus. Tylos minute susirinkimo dalyviai pagerbė mirusiuosius veteranus - atsargos pareigūnus.

Susirinkimo metu, LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas pristatė LPVA 2015 metų veiklos ataskaitą. Revizijos komisija pristatė LPVA finansinę ataskaitą, kurioms buvo pritarta.

Sveikinimo žodį susirinkusiems pasakė garbingas svečias, pirmasis nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis. Ministras padėkojo už pakvietimą dalyvauti susirinkime ir pasidžiaugė, kad yra tokia organizacija vienijanti atsargos pareigūnus bei palinkėjo ir toliau aktyviai dalyvauti šioje veikloje. Susirinkimo metu Marijonui Misiukoniui buvo suteiktas LPVA Garbės Nario Vardas, jam įteiktas LPVA Garbės Nario pažymėjimas.

Susirinkusiuosius taip pat pasveikino ir Policijos departamento prie VRM policijos generalinio komisaro pavaduotojas Donatas Malaškevičius. Jis pasidžiaugė, kad yra tokia organizacija vienijanti gausų būrį atsargos pareigūnų, palinkėjo visiems sveikatos, geros nuotaikos ir geros kloties.

Kadangi šiais metais baigėsi LPVA valdybos 3 metų kadenciją, susirinkimo metu visi LPVA valdybos ir Revizijos komisijos nariai atsistatydino.  Buvo pasiūlyta naujos sudėties 11 narių LPVA valdyba. Pritarta ir dviejų valdybos pirmininko pavaduotojų pareigybėms. Balsuojant už pateiktą LPVA valdybos 11 narių sąrašą, LPVA valdybos nariais išrinkti: Vytautas Navickas, Stasys Bunokas, Stanislovas Liutkevičius, Vilniaus filialo atstovas Vytautas Jonikas, profesorius Alvydas Šakočius, Kauno filialo atstovas Raimondas Skibarka, Klaipėdos filialo atstovas Leonardas Gauronskas , Tomas Bikmanas, Valerija Peliušenkaitė, Josifas Urbanas ir Vytautas Žemionis.

Pertraukos metu, naujoji LPVA valdyba susirinkusi į pimąjį valdybos posėdį, išsirinko LPVA valdybos pirmininką. Valdybos pirmininku, 3 metų kadencijai, balsų dauguma buvo išrinktas Vytautas Navickas. Vienbalsiai buvo išrinkti  2 valdybos pirmininko pavaduotojai, tai Stasys Bunokas ir Stanislovas Liutkevičius.

Po pertraukos, susirinkimo dalyviams pranešimą padarė Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktorius Marius Buitkus. Savo pristatymo metu, jis pristatė Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro teikiamas medicininės reabilitacijos paslaugas, pažymėjo, kad visi atsargos pareigūnai gali gauti reabilitacijos paslaugas net keturiose medicininės reabilitacijos įstaigose, tai Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose ir Palangoje. Paminėjo, kad visas šias paslaugas galima gauti per savo šeimos gydytojus ir gydytojus - reabilitologus. Visiems susirinkusiems palinkėjo sveikatos bei pakvietė  atsargos pareigūnus ir jų šeimos narius registruotis į Vidaus reikalų ministerijos gydymo įstaigas.

Per ataskaitinius metus LPVA nariai atšventė daug jubiliejų, todėl LPVA valdybos pirmininkas visiems jubilijatams, kurie dalyvavo susirinkime, įteikė LPVA atminimo dovanas. LPVA nariams, aktyviai dalyvavusiems filialų veikloje buvo įteikti LPVA garbės raštai.

Apie esamą padėtį, dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gražinimo, pasisakė LPVA pirmininkas Vytautas Navickas. Jis pažymėjo, kad šiuo metu vyksta didelis darbas su Seimo nariais, tiek asmeniškai, tiek ir per Seimo komitetus ir frakcijas. Paminėjo, kad ir visi LPVA filialai turėtų susitikti su savo išrinktais Seimo nariais ir dar kartą primygtinai reikalauti, kad pavasario sesijoje jie balsuotų už Seimui pateiktą Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo įstatymo projektą. Šiuo klausimu pasisakė ir susirinkime dalyvavę kai kurių LPVA filialų atstovai. Susirinkimo metu valdybos pirmininko pavaduotojas Stanislovas Liutkevičius pristatė parengtą LPVA narių kreipimąsį į Seimo narius dėl nusavintų pensijų gražinimo. Su keliomis pastabomis susirinkusieji pateiktam kreipimuisi vienbalsiai pritarė.

Susirinkimo pabaigoje savo paslaugas pristatė Pareigūnų kredito unijos atstovai.

Baigiantis susirinkimui LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas padėkojo visiems susirinkusiems už aktyvų dalyvavimą susirinkime ir palinkėjo kuo aktyvesnės veiklos, stiprios sveikatos ir saugios kelionės į namus.

 

LPVA valdybos informacija