į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Metinio policijos veteranų susirinkimo akcentai – socialinės aktualijos ir istorija

2017-04-29

 

Balandžio 29 d. Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) nariai iš visos Lietuvos rinkosi į ataskaitinį susirinkimą Vilniuje, Policijos departamento salėje.

Į renginį atvyko 119 veteranų iš visų LPVA filialų, turinčių savo narių įgaliojimus atstovauti, todėl susirinkimo dalyvių kvorumui pakako.

Susirinkime dalyvavo policijos generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas, Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro direktorius Marius Buitkus, Lietuvos kriminalinės policijos veteranų asociacijos narys Algirdas Matonis.

Pirmiausia buvo įteikti pažymėjimai naujiems asociacijos nariams. Šio pasakojimo tikslas – apžvelgti ataskaitinį susirinkimą, bet negaliu nepasakyti, kad kiekvienas iš tų žmonių salėje – ir naujai priimtų, ir jau kelerius metus dalyvaujančių LPVA veikloje – verti visos knygos. Antai prieš kelias dienas LPVA nariu tapęs Stanislovas Stančikas, buvęs vidaus divizijos pulko vadas, vadovavęs Pasienio apsaugos tarnybai, kai Lietuvos nepriklausomybė buvo tik atkurta, ir iš esmės performavęs šią tarnybą. Arba ilgametis Lietuvos kelių policijos vadovas Ramutis Oleka, vienas iš pirmųjų atkurtai Lietuvos valstybei prisiekusių komisarų Liutauras Vasiliauskas… Kiek vyresniems pareigūnams šios ir kitos nepaminėtos, bet ne mažiau garbingos pavardės – ištisa mūsų policijos istorija, spėju, beveik nežinoma jaunimui. Kol turime galimybę, reikėtų paskubėti ją užrašyti, kad ateisiantieji po mūsų turėtų ką skaityti. Žinoma, mes visi neturime laiko, užsivertę einamais svarbiais ir nelabai reikalais. Bet ne vienas jau esame patyrę: apie giminės praeitį susizgrimbame paklausti tik tada, kai jau nebeturime kieno klausti. Vien 2016 m. 13 asociacijos narių iškeliavo Anapilin. Tad tai, kad mūsų policijos istorija svarbi veteranams – renginyje bent keletą kartų akcentuota būtinybė ją užrašyti ir išsaugoti – nuoširdžiai džiugina.

LPVA metinę ataskaitą pristatė valdybos pirmininkas Vytautas Navickas. Asociacija, susikūrusi 2010 m. (iš pradžių – Pareigūnų ir karių veteranų asociacija) – didžiausia organizacija, vienijanti policijos veteranus, ginanti jų teises, dalyvaujanti valstybės valdyme. LPVA nariais gali būti visos vidaus reikalų sistemos pareigūnai veteranai.

Šiuo metu šalyje veikia 24 LPVA filialai.

V. Navickas dar kartą atkreipė dėmesį į LPVA tikslus: vienyti policijos veteranus ir pareigūnus, ginti asociacijos narius, rūpintis veteranų sveikata, spręsti socialines problemas, puoselėti tradicijas, populiarinti profesines vertybes, išsaugoti veteranų ryšį su policija, perduoti patirtį jaunesnėms pareigūnų kartoms.

Vienas iš svarbiausių tikslų – siekti per ekonominę krizę sumažintų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo. V. Navickas informavo, kad įstatymo pataisos dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo pateiktos Seimui, šiuo klausimu diskutuota su įvairiomis Seimo frakcijomis, gautas jų pritarimas.

Kitas svarbus tikslas – išsaugoti Lietuvos policijos istoriją, siekti, kad jos kursas būtų įtrauktas į Lietuvos policijos mokyklos mokymo programą, rengtis Lietuvos policijos 100-mečio renginiams.

V. Navickas apžvelgė renginius, kuriuose asociacijos nariai dalyvavo per metus. Pirmiausia – svarbiausių valstybės švenčių Sausio 13-osios, Vasario 16-osios minėjimai, Medininkų žudynių 25-metis. Pastarajame LPVA narys R. Oleka pasakė, galima sakyti, istorinę kalbą apie vidaus reikalų sistemos indėlį kovoje dėl Lietuvos valstybingumo susigrąžinimo, kurioje paneigė iki tol vyravusią nuostatą neva policijos ten nė nebuvę.

Per metus buvo ir pramoginių sportinių renginių, kaip antai LPVA sąskrydis Elektrėnų savivaldybėje, šaudymo varžybos ir kt.

Baigdamas apžvalgą asociacijos pirmininkas dėkojo Policijos departamento vadovybei už supratimą: „Su Policijos departamento vadovais žvelgiame viena kryptimi, turime bendrus tikslus“.

Lietuvos policijos kapelionas A. Toliatas akcentavo veteranų patirtį, kuri neįkainuojama puoselėjant organizacijos vertybes, kvietė visus tam skirti laiko ir tapti vertybių puoselėtojais profesionalais.

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas R. Bobinas perdavė nuoširdžius į komandiruotę išvykusio šalies policijos vadovo Lino Pernavo linkėjimus.

R. Bobinas džiaugėsi, kad pagaliau, praėjus 20 metų, mūsų policijos veteranai suprato būtinybę burtis ir kartu kovoti už savo poreikius: „Lietuvos policijos veteranų asociacija – jėga, kuris reikalinga policijai, o policija reikalinga jums. Tad tikimės jūsų palaikymo ir supratimo vykdant policijos veiklą, o mes palaikysime jus“.

Policijos generalinio komisaro padėkos už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje įteiktos Vytautui Jonikui (Vilniaus filialo pirmininkui), Broniui Olekui (Kauno filialo pirmininkui), Aldividui Tručinskui (Šiaulių filialo pirmininkui), Josifui Urbanui (Teisės ir socialinių reikalų komiteto nariui) ir Vytautui Žemioniui (Komunikacijos komiteto pirmininkui).

M. Buitkus aptarė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro naujoves, atsakė į klausimus dėl galimybių pasinaudoti medicininės reabilitacijos programomis.

Problemas bei lūkesčius išsakė ir asociacijos nariai.

Trečias mėnuo Kauno filialo vadovavimą iš Antano Gaižausko perėmęs B. Olekas kaip esminį klausimą akcentavo prarastų pensijų susigrąžinimą. Be to, „visiškai užgesęs reikalas – pensijų indeksavimas“. B. Olekas įsitikinęs, kad pareigūnų pensijos turėtų būti taip pat indeksuojamos, kaip ir „Sodros“, juolab yra veteranų, išėjusių į pensiją apie 1991-uosius, kurie gauna itin mažas pensijas.

Kauno filialo vadovas taip pat papasakojo apie šio miesto veteranų bendravimą su kariškiais, apie bendras veiklas ir planus pakeliauti po Lietuvą, pirmiausia – po Kauno apylinkes.

Lazdijų filialo, vienijančio 80 narių, vadovas Vaidas Vabuolas atkreipė dėmesį, kad veteranai, ėmęsi papildomos veiklos, praranda bazinę pensiją – 120 eurų, tad tokiu atveju imtis darbo nelabai apsimoka, ir žmonės užsidaro namuose.

V. Vabuolas taip pat džiaugėsi užmegztais draugiškais ryšiais su veteranais iš Lenkijos – Seinų pasieniečių veteranų asociacijos nariais.

LPVA valdybos pirmininko pavaduotojas Stanislovas Liutkevičius atkreipė dėmesį, kad Lazdijų filiale mokesčiai surenkami 100 proc. – nariai tvarkingai moka mokesčius, nes jaučia, kad asociacija jiems reikalinga.

LPVA valdybos narys V. Jonikas, dalyvavęs Utenos ataskaitiniame susirinkime, džiaugėsi, kad šis ne itin gausus poskyris labai aktyviai dalyvauja įvairiuose savivaldybių projektuose, ir ši uteniškių patirtis verta dėmesio.

Lietuvos kriminalinės policijos veteranų asociacijos narys A. Matonis akcentavo, kad jo atstovaujama asociacija turėtų plėtoti bendrystę ir veikti kartu su LPVA.

Pasirengimą Lietuvos policijos 100-mečiui aptarė LPVA Lietuvos laisvės gynimo atminimo komiteto narys R. Oleka. Jis akcentavo, kad požiūris į policiją labai priklauso nuo to, kaip patys pareigūnai prisistato visuomenei. Nederėtų pamiršti policijos vaidmens per didžiuosius Atgimimo mitingus, 1991-ųjų sausio įvykius. Reikėtų 100-mečiui išleisti knygą, į kurią sugultų mūsų institucijos istorija.

R. Oleka priminė ir būtinybę įkurti vieną Lietuvos policijos muziejų, galbūt Lietuvos policijos mokykloje. „O kol to muziejaus nėra, mes, policijos veteranai, turėtume rinkti medžiagą ir dėlioti popieriuje prisiminimus“, – įsitikinęs R. Oleka.

Asociacijos plėtrą ir finansus aptaręs LPVA pirmininko pavaduotojas Stasys Bunokas akcentavo, kad plėtrai buvo skiriama daug dėmesio nuo pat asociacijos įkūrimo. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad kartais nepakankamai patenkinami mažųjų filialų lūkesčiai. „Kad filialas veiktų normaliai, būtina bent 40 narių. O jei jų tiek nėra, galbūt verta steigti skyrių prie filialo?“ – kvietė pasvarstyti S. Bunokas.

LPVA valdybos narys J. Urbanas pristatė liemenių, marškinėlių ir kepuraičių su LPVA simbolika projektus. Jų pavyzdžiai bus išsiųsti LPVA filialams aptarti su nariais.

Vienos iš maloniausių renginio akimirkų – sveikinimai ir apdovanojimai.

Žinoma, buvo paminėtas balandžio 15-ąją atšvęstas LPVA pirmininko V. Navicko 60-metis. Šia proga V. Navicką pasikvietęs premjeras Saulius Skvernelis skyrė laiko ir veteranams aktualiems klausimams.

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas V. Navickui įteikė Vidaus reikalų ministerijos garbės ženklą „Už nuopelnus vidaus reikalų sistemai“.

Vidaus reikalų ministro įsakymu už aktyvų dalyvavimą LPVA veikloje apdovanoti asociacijos nariai L. Vasiliauskas, Dainius Smatavičius, A. Vabuolas, A. Gaižauskas ir S. Bunokas.

Vilniaus filialo nariai V. Navickui įteikė įspūdingą „60 prabos aukso žvaigždę“.

LPVA valdybos padėkos įteiktos LPVA filialų vadovams ir jų nariams.

Apibendrindamas susirinkimą, V. Navickas dėkojo susirinkusiesiems už idėjas ir įpareigojimus valdybai.

O apskritai apibendrinant peršasi mintis, kad mes, dirbantys policijoje šiandien, neturėtume pamiršti tų, kurie dirbo čia vos prieš kelerius metus ar prieš dešimtmetį. Ne tik todėl, kad perimtume jų patirtį, pasidalintume savais rūpesčiais. Svarbiausia, todėl, kad ryšys su žmonėmis, bendravimas ir bendrystė – bene vienintelis tikras dalykas akimirksniu besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje.

 

 

LPVA valdybos ir Policijos departamento prie VRM informacija