į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Mokslinė - praktinė konferencija "Pareigūnų socialinės garantijos. Nusavintų pareigūnų pensijų grąžinimas"

Š. m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Baltojoje salėje vyko mokslinė - praktinė konferencija "Pareigūnų socialinės garantijos. Nusavintų pareigūnų pensijų grąžinimas". Konferencijos atidaryme dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas. Susirinkūsius konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas ir Lietuvos policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis.

Konferenciją savo pranešimu pradėjo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Teisės departamento teisėjo padėjėja Monika Lapukaitė. Pranešėja apžvelgė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo priimtas nutartis dėl kai kurių įstatymų, susijusių su valstybinių pensijų mažinimu, prieštaraujančių Konstitucijai.

Buvęs Latvijos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Gunars Kutris papasakojo apie Latvijos Respublikos Konstitucinio teismo patirtį, sprendžiant bylas, susijusias su pareigūnų pensijomis.

Apie teismų senaties terminų taikymą buvusiems pareigūnams besikreipiantiems su skundais į teismus, pranešimą skaitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto privatinės teisės katedros lektorė Vida Petrylaitė.

Mykolo riomerio universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedros lektorius Remigijus   Kalašnykas apžvelgė teismų praktiką sprendžiant bylas, susijusias su pareigūnų pensijų dalies gražinimu.

Antroje konferencijos dalyje buvo kalbėta apie pareigūnų ir karių, įšėjusių į pensiją integracijos į darbo rinką problemas ir jų sprendimo būdus. Apie tai pranešimą skaitė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Universitetinių studijų instituto Vadybos katedros dėstytoja, docentė Renata Korsakienė.

Konferencijos metu buvo kalbama ir apie lygių galimybių teisių pažeidimus, apie pažeidimus šioje srityje pranešimą skaitė Danguolė Grigolovičienė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vyriasnioji patarėja teisės klausimais.

Pranešėjas dr. Audrius Bitinas, M.Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros dėstytojas savo pranešime vertino Vyriausybės darbo grupės, ruošiančios pensijų kompensavimo tvarką, nuveiktus darbus.

Konferencijos metu vyko dalyvių diskusijos svarstomais klausimais, ieškoma geriausių būdų, pasiekti, kad sumažintos pareigūnų pensijos visa apimtimi būtų kompensuotos.

 

Žiniasklaida aie konfereciją:

Respublika

Lietuvos rytas

 

Lietuvos policijos veteranų asociacijos informacija