į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Nominacijos “Metų organizatoriai“ laimėtojai panevėžiečiai ir šiemet tęsia aktyvią veiklą

 

Panevėžio filialo renginiai nuo pat šių metų pradžios  nuteikia optimistiškai ir patvirtina, jog LPVA valdybos 2017-ųjų nominacija „Metų organizatoriai“ panevėžiečiams skirta ne atsitiktinai: sėkmingas veteranų komandos pasirodymas tradicinėje Panevėžio AVPK viktorinoje „Ar žinai?“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui; valstybės šimtmečio paminėjimas kartu su kolegomis ir turiningas filialo pirmininko Igno Railos pranešimas apie Lietuvos policijos istoriją; parengti ir atrankai pateikti du socialiai svarbūs projektai bei kt.

Nors kiekvienas filialas savo veikloje siekia bendrų organizacijos tikslų, reikia pripažinti, kad aktyvumas tikrai yra nevienodas. Artimesnė pažintis su filialo veikla neretai tampa sektinu pavyzdžiu ir kitiems, todėl paprašėme  LPVA Panevėžio filialo primininką  Igną  Railą pasidalinti savo mintimis.

Nominacija “Metų organizatoriai” buvo įteikta pirmą kartą. Kokį didžiausią metų renginį teko organizuoti filialui? Nominacija  „Metų organizatoriai“ mums buvo netikėta, nes nesijautėme kažką ypatingo nuveikę. Manau, kad buvo įvertintas mūsų atstovavimas rugsėjo 23 d. Panevėžyje vykusioje  Lietuvos policijos ir visuomenės šventėje.

Kadangi tai tradicinė šventė ir, tikėtina, LPVA joje dalyvaus ir ateityje, papasakokite, kas buvo svarbiausia ir kaip pavyko susidoroti su užduotimi. Gerokai prieš šį renginį filiale pasiskirstėme užduotimis. Kadangi konkrečios paramos iš LPVA valdybos neturėjome, nusprendėme viską padaryti savo jėgomis. Organizatoriai – Panevėžio AVPK, policijos veteranams Laisvės aikštėje  išskyrė vietą ir palapinę, kurioje nuo 12 val. iki 16 val. mūsų filialas pateikė išsamią informaciją  apie mūsų organizacijos veiklą, viziją ir misiją. Palapinėje buvo eksponuojamos Lietuvos policijos pirmuosius žingsnius demonstruojančios fotografijos, kurias gyvai komentavo tų laikų policijos darbuotojai, taip pat, parodėme dalį tos įrangos ir darbo priemonių, su kuriomis po Nepriklausomybės paskelbimo dirbo prisiekę ištikimybę Lietuvai pirmieji policijos pareigūnai. Aktyviausieji Asociacijos nariai pateikė savo asmenines kolekcijas (atributika, uniformos) bei pateikė komentarus apie ekspozicijas. Panevėžio filialo valdybos narys V. Klanauskas pademonstravo savo seną policijos motociklą, jis pats dėvėjo tų laikų policijos aprangą, be to, jis pateikė istorinę medžiagą apie Biržų rajone susikūrusią pasienio režimą kontroliuojančią įstaigą. Iš Biržų R. Gelažnikas atgabeno ir palapinėje eksponavo įvairias policijos uniformas, kurias eksponavome ant manekenų, kuriuos geranoriškai paskolino parduotuvės. R. Gelažnikas demonstravo surinktas visų policijos komisariatų emblemas. Dalinome ir atmintukus, bet tikrai ne dėl jų sulaukėme gausių lankytojų.

Kaip planuojate filialo veiklą? Ar viskas pavyksta? Yra nuspręsta, kad filialo valdyba ir prijaučiantys jos veiklai LPVA nariai kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį renkamės  savo būstinėje. Ten aptariame gautą informaciją iš LPVA valdybos, sprendžiame kitas aktualias temas (gimtadienių sveikinimai, susitikimai su AVPK vadovybe, pasikeitimas informacija apie naujus kandidatus į LPVA).  Filialo valdyboje, deja, dar nepavyko  tarpusavyje pasiskirstyti veiklos sritimis taip, kad kiekvienas imtųsi iniciatyvos ir,  išreikšdamas savo pilietiškumą, geranoriškai  įgyvendintų savo veiklos krypties priemones. Šią situaciją keisime šiais metais, atnaujindami valdybą naują nariais.

Kokio turinio ir formos renginiai yra Panevėžio filialo planuose šiemet?  Praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje priėmėme virš 10 naujų narių, kurie savo aktyvia veikla padėjo pajudinti kai kuriuos mūsų darbo barus. Atsinaujino LPVA svetainėje Panevėžio  filialo puslapis,  pradėjome talpinti visą informaciją apie mūsų veiklą. Panevėžio miesto savivaldybei pateikėme dvi paraiškas dėl dalyvavimo gauti finansavimą iš savivaldybės biudžeto: „1000 ąžuolų Lietuvos šimtmečiui“ ir „Saugus gyventojas, šeima, bendruomenė – saugi Lietuva“. Ar bus patenkintos mūsų paraiškos duomenų dar neturime, tačiau, jeigu bus patenkinta nors viena paraiška, darbo mums bus begalės  ir tada iš tiesų teks pasitikrinti, ką mes galime J

Pasinaudodamas šia proga, norėčiau kolegoms priminti dėl paraiškų teikimo – dažniausiai paraiškas gali teikti išskirtinai tik pats juridinis asmuo, t. y. LPVA. Priėjome vieningos nuomonės su LPVA valdyba –filialas, teikiantis paraišką dėl vienokio ar kitokio projekto, LPVA atstovauja pagal įgaliojimą. Toks įgaliojimas yra suformuluotas ir suderintas, todėl, ketinantys rašyti paraiškas, galėtų juo pasinaudoti. Sukurti standartiniai įgaliojimai atitinka projektų nuostatams. Ypatingai tai svarbu  sprendžiant gauto finansavimo patekimo į filialo sąskaitą klausimą.

Visi žinome, kad esate bitininkas. Ko galime išmokti iš bičių? Apie bites yra daug parašyta, todėl daugiau nieko ir nepridėsiu. Labai gerai yra pasakiusi savo eilėmis mano žmona Lilija:

Prisiliesti prie tyro kvapniausio nektaro,

Atsidurti gėlės širdyje...

Ji be jokio griovimo tai daro,

Su Žeme ir Gėle visiškoj taikoje,

O kokia nuostabi bendruomenė,

Kur kiekvienas aukoja save

Neišaukštindamas ir nesipuikuodamas,

Tobulai sutvarkytam kasdieniam darbe,

 

Kur visi turi darbo,

Ir siekis jų bendras –  

Kuo geriausiai atlikt,

Ką paskyrė Gamta...

Tiek nedaug tereikėtų,

Kad gyvenimą mūsų palengvint –

Tik prieš tampant žmogum –

Pagyventi bite...

 

Telieka palinkėti, kad tikrai kiekvienas jaustumės vienos bendruomenės nariais, kad visus vienytų bendras siekis ir dirbtume kasdienius darbus nesipuikuodami!