į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos

TARNYBA  POLICIJOJE – YDA, NUODĖMĖ?

 

Policijos veteranų kreipimasis

 

2019 m. kovo 6 d.

 

Kreipiamės, kaip valstybės piliečiai ir buvę pareigūnai, gyvenimą skyrę policininko profesijai, davę ir vykdę priesaiką ginti savo Tėvynę ir jos Žmones.

Kaip policininkai nedemonstravome savo asmeninių simpatijų ar antipatijų, neteikėme reikšmės, kuriai partijai, socialinei grupei ar religinei konfesijai priklauso žmogus, paprašęs mūsų pagalbos, vertinome ne tik įstatymo raidę, bet ir tokias savybes kaip žmoniškumas, užuojauta ir pagarba.

Kaip piliečiai nebuvome ir nebūsime abejingi savo valstybei, jos dvasiai, vystymosi raidai,  valdymo kokybei ir, pagaliau, istoriniam likimui.

Puikiai suprantame, kad kiekvieną kartą, artėjant Prezidento, Seimo ar savivaldos rinkimams įsibėgėja kampanijos, kartais nuožmios, šiurkščios, tačiau griežtai numatančios tam tikras taisykles, nubrėžiančios politinės bei paprastos žmogiškosios etikos ribas, naudojančios garbingos kovos priemones. Tai ir yra tikroji demokratija.

Deja,  neretai ta riba peržengiama...

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje  vis dažniau kaip „baubas“ naudojamas terminas „policinė valstybė“. Šį terminą sąmoningai  įvairiuose  kontekstuose naudoja kai kurie politikai, politologai ir šiaip „ekspertai“, siekdami išgąsdinti nemažą dalį rinkėjų,, tokiu būdu nurodydami, už ką ar prieš ką balsuoti. Iš tiesų, po tokių, nuolat tiražuojamų gąsdinimų tiek vyresniajai Lietuvos žmonių kartai, tiek visiems gerbiantiems šalies istoriją vaizduotė paslaugiai pakiša kraupų sovietinės okupacijos dešimtmečių, tūkstančių nužudytų ir ištremtų, fiziškai ir moraliai suluošintų žmonių paveikslą. Esą, istorija vėl pasikartos, Lietuvą užplūs tokios negandos, kaip žiauri diktatūra, demokratijos užgniaužimas, žmogaus teisių ir laisvių smaugimas ir pan.

Aiškūs ne tik tokių veiksmų tikslai, bet ir taikiniai: buvę policijos pareigūnai, kurie, dar visiškai darbingo amžiaus pasitraukę į „užtarnautą poilsį“, kupini energijos, dar nori tarnauti savo tėvynei, panaudoti įgytą patirtį kitose gyvenimo srityse – nesvarbu, su viena ar kita politine partija, komitetu ar savarankiškai..

Mūsų ilgametė patirtis leidžia padaryti vieną paprastą išvadą. Galima kone ant kiekvieno kampo pastatyti po ginkluotą policininką, bet netapti „policine valstybe“, atvirkščiai, gyventojai tik padėkotų už savo didesnį saugumą. Antra vertus, galima iki minimumo sumažinti policijos pajėgas, išretinti kitų teisėsaugos bei specialiųjų tarnybų gretas, tačiau dėl pačios politinės sistemos ydingumo visiškai pagrįstai vadintis policine valstybe.

Atsakykime į paprastą klausimą: ar buvusi tarnyba policijoje savaime gali būti yda ar nuodėmė? Ar žmonės, dešimtis metų atidavę žmogaus ir įstatymo gynėjo profesijai, gali kelti pavojų savo šaliai? Anaiptol, šiuo atveju kalbama apie žmones, išmokytus dorai, pasiaukojančiai tarnauti įstatymui, atkakliai siekti tikslo, ne iš nuogirdų žinančius, kas yra drausmė, atsakomybė. Žmones, kurie būtent dėl šių savybių gali būti naudingi savo šaliai. Be abejo, oponentai galėtų priminti vieną kitą atvejį, kai buvęs policijos pareigūnas pats pažeidė įstatymus, nusižengė priesaikai, tapo „šaukštu deguto“. Tačiau, sutikdami su tuo, savo ruožtu, drįstume teigti, jog „deguto“, deja, pasitaiko tarp visų profesijų atstovų, tolygiai, bet juk niekam nešauna galvon kaltinti dėl to viso luomo – žemėtvarkininkų, gydytojų, miškininkų etc.?

Būtent tai kelia mūsų, policijos veteranų, nerimą, žeidžia, menkina pačios profesijos misiją, prestižą, ypač tarp jaunimo, kuriam, tarsi iš anksto, nurodomos socialinės, karjeros „lubos“, skiriamos savotiškos rezervacijos... Esą, gali saugoti tvarką, kovoti su nusikaltėliais, rizikuoti savo sveikata ir gyvybe, kęsti  stresą, nepriteklius, tačiau toliau – šiukštu, nevalia, nes, kažkieno nevykusia nuomone, tu keli pavojų Tėvynei. Vien tuo, kad buvai policininkas...

Nesolidu, ponios ir ponai.

Negarbinga..

 

Lietuvos Policijos veteranų asociacijos valdyba

Lietuvos Kriminalinės Policijos veteranų asociacijos valdyba

Lietuvos Kelių Policijos veteranų asociacijos valdyba                      

 

 

 

 

 

 
 
Informacinis pranešimas dėl Lietuvos policijos veteranų asociacijos ataskaitinio rinkiminio susirinkimo

Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdyba informuoja, kad šių metų kovo 30 dieną, 10 val. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos I- o aukšto salėje, adresu Saltoniškių g. 19, Vilnius įvyks Lietuvos policijos veteranų asociacijos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

 

Susirinkimo darbotvarkę rasite paspaudę šią nuorodą - DARBOTVARKĖ

 

LPVA valdybos informacija

 
 
Valstybės dienos minėjimas

Lietuvos Policijos veteranai vasario 16-ąją, tradiciškai susirinko į iškilmingą Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje. Švenčiant Lietuvos atkūrimo 101-ąsias metines, vidurdienį prie Prezidentūros buvo pakeltos Lietuvos, Ėstijos ir Latvijos valstybių vėliavos. Keliant Valstybines vėliavas buvo sugiedoti Baltijos valstybių himnai.

 

plačiau
 
M. Misiukonio knygos pristatymas Klaipėdoje

2019 m. vasario 12 d.  Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau-AVPK) lankėsi ir savo knygą „Lemtingi metai VRM istoriniuose įvykiuose“ Policijos veteranams ir AVPK pareigūnams pristatė Pirmosios atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis. Ministrui  vadovaujant, nuo 1991 m. sausio mėn. buvo rengiama Lietuvos policijos veiklos struktūra, strategija, tikslai ir taktika. M. Misiukonis buvo vienas iš pagrindinių VRM vadovų, rengiant naują Lietuvos policijos įstatymą ir milicijos pertvarkos strategiją, todėl iš pirmų lūpų papasakojo susirinkusiems policijos pareigūnams bei veteranams daugybę įdomių istorinių detalių susijusių su Valstybe ir policija tais lemtingais metais. Kartu su M.Misiukoniu komisariate lankėsi Lietuvos Policijos veteranų asociacijos (toliau-LPVA) Valdybos Pirmininkas Vytautas Navickas  ir pirmasis Lietuvos Policijos Generalinis komisaras Petras Liubertas, kuris anonsavo išleistą savo knygą "Tamsios aukštumos".

 

plačiau
 

Gerbiami kolegos, atsargos pareigūnai,

 

kaip ir kiekvienais metais Lietuvos policijos veteranų asociacija tradiciškai dalyvauja Vasario 16 – osios, Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjime S.Daukanto aikštėje Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonijoje.

Visus atsargos pareigūnus, kartu su šeimomis ir draugais maloniai kviečiame 2019 m. vasario 16 d. /šeštadienį/ - 11:30 val. į S.Daukanto aikštę, dalyvauti tradicinęje Baltijos valstybinių vėliavų pakėlimo ceremonijoje.

 

Būtų gražu, kad renginyje būtų kuo daugiau policijos uniformą vilkinčių kolegų.

 

Lauksime visų Jūsų

 
 
<<  ankstesnis  10  20  25   26   27   28   29   30   31   40  50  60  70  80  90  sekantis  >>