į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos

 

Lietuvos Respublikos Prezidentei                                2018-03-24       Nr. S-6

Daliai Grybauskaitei

 

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui                            

Sauliui Skverneliui

 

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui                                     

Viktorui Pranckiečiui

 

VIEŠAS KREIPIMASIS DĖL NUSAVINTŲ PENSIJŲ VISIŠKO KOMPENSAVIMO

 

Priimtas 2018-03-24 visuotiniame asociacijos narių susirinkime

 

       Lietuvos policijos veteranų asociacija kantriai, teisėtomis priemonėmis eilę pastarųjų metų su aukščiausiomis valstybės valdžios institucijomis – Seimu, Vyriausybe, įvairiomis ministerijomis bandė ieškoti būdų bei priemonių nusavintų pensijų visiškam kompensavimui. Tuo tikslu ruošė arba aktyviai dalyvavo ruošiant pensijų kompensavimo įstatymų projektus, susitikinėjo bei diskutavo praktiškai su visomis Seimo frakcijomis bei komitetais – tiek praeitos kadencijos, tiek dabartinės. Iš pradžių geranoriškai tikėjome politikų pažadais, kad reikiami įstatymai bus priimti, tuo labiau, kad diskutuojamuose įstatymų projektuose buvo numatomi ir konkretūs nusavintų pensijų kompensavimo grafikai.

       Vertindami situaciją iš pastarųjų dienų perspektyvos, matome, kad mūsų pastangos eina perniek. Neturime informacijos, kad į Seimo pavasario sesijos darbų programą būtų įtraukti įstatymų projektai, susiję su nusavintų pensijų visišku kompensavimu. Nors viešai deklaruojama apie skurdo mažinimą, praktiškai reikiamų priemonių jo mažinimui nesiimama. Šalies finansinė situacija šiuo metu labai palanki socialinių klausimų sprendimui. Viešai skelbiama, kad per pirmą šių metų ketvirtį biudžeto įplaukos viršija planus daugiau kaip 80 milijonų eurų, o tolesnė šių metų perspektyva yra dar optimistiškesnė. Darytina išvada, kad nusavintų pensijų visiškas kompensavimas netaptų papildoma ar tuo labiau nepakeliama našta valstybės biudžetui. Akivaizdu, kad šio svarbaus klausimo išsprendimui trūksta vien tik politinės valios.

       Lietuvos policijos veteranų asociacija iki šiol savo tikslų siekė išimtinai teisinėmis priemonėmis, vengdama viešų akcijų, tuo pačiu prašydama savo asociacijos narių ar giminingų struktūrų susilaikyti nuo radikalesnių priemonių. Kaip matome, Seimo vadovai mūsų pastangų iki šiol neįvertino arba mus ignoruoja kaip instituciją, ginančią teisėtus narių interesus.

       Mes, Lietuvos policijos veteranų asociacijos nariai, atstovaujantys daugiau kaip pusantro tūkstančio asociacijos narių, o tuo pačiu ir visų pareigūnų – veteranų vardu reikalaujame, kad į Seimo pavasario sesijos darbų programą būtų įtrauktas įstatymo projektas, numatantis nusavintų pensijų visišką kompensavimą. Reikalaujame, kad Seimo Pirmininkas asmeniškai prisiimtų atsakomybę dėl nurodyto įstatymo įtraukimo į darbų programą, o šį įstatymą priėmus, Vyriausybė galės valstybės biudžete numatyti reikiamas lėšas jo įgyvendinimui. Tik tokie konkretūs žingsniai leistų patikėti, kad nusavintų pensijų kompensavimas pagaliau bus įgyvendintas.

 

 

Pagarbiai

 

Lietuvos policijos veteranų asociacijos

valdybos pirmininkas                                                 Vytautas Navickas

 

 
 
Lietuvos policijos veteranų asociacijos 2017 metų ataskaitinis susirinkimas

2018-03-24

 

Šiandien Vilniuje, Policijos departamento prie VRM salėje įvyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos 2017 metų ataskaitinis susirinkimas. Į susirinkimą atvyko filialų atstovai, su savimi atsivežę įgaliojimus atstovauti didžiąją dalį asociacijos narių.

plačiau
 
Kviečiame į tradicinės šaudymo varžybas

Kaip ir kiekvienais metais Policijos departamentas prie VRM kartu su Lietuvos policijos veteranų asociacija rengia Lietuvos policijos sistemos senjorų šaudymo varžybas.

Varžybų tikslas –  populiarinti šaudymo sportą tarp policijos sistemos pareigūnų, darbuotojų ir pensininkų, pagyvinti vyresnio amžiaus kolegų bendravimą, plėsti ryšius tarp vidaus reikalų sistemos pensininkų, nustatyti geriausius senjorus, kurie galėtų atstovauti Lietuvos policijai įvairiuose renginiuose, susijusiuose su šaudymo varžybomis.

Varžybas organizuoja ir joms vadovauja Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) Žmogiškųjų išteklių valdyba kartu su Lietuvos policijos veteranų asociacija.

plačiau
 

Šaukiamas visuotinis Lietuvos policijos veteranų asociacijos metinis-ataskaitinis susirinkimas

 

 

 

Data: 2018 kovo 24 diena, šeštadienis, 10:00 val.

Susirinkimo vieta: Policijos departamentas, Saltoniškių g. 19, Vilnius

 

Dalyvių registracija: nuo 9.00 val. iki 9.55 val., prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, LPVA nario pažymėjimą, susimokėjus nario metinį mokestį.

 

Pranešimo paskelbimo data: 2018-03-01, lpveteranai.lt, Lietuvos policijos veteranų asociacijos „facebook" puslapyje.

Nesusirinkus kvorumui pakartotinas asociacijos visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas ne ankščiau kaip praėjus 5-iom dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 15-ai dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo dienos.

 

DARBOTVARKĖ

 

1.      Visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2.       Valdybos pirmininko metinė ataskaita už 2017 metus.

3.       Svečių pasisakymai.

4.       Finansinė ataskaita už 2017 metus.

5.       Revizorių komisijos ataskaita už 2017 m.

6.       Valdybos ,komitetų ir filialų narių pasisakymai, 2018-2019 metų planai, plėtra, projektai, renginiai, kiti klausimai.

 

LPVA valdybos informacija

 

 

 
 
Nominacijos “Metų organizatoriai“ laimėtojai panevėžiečiai ir šiemet tęsia aktyvią veiklą

Panevėžio filialo renginiai nuo pat šių metų pradžios  nuteikia optimistiškai ir patvirtina, jog LPVA valdybos 2017-ųjų nominacija „Metų organizatoriai“ panevėžiečiams skirta ne atsitiktinai: sėkmingas veteranų komandos pasirodymas tradicinėje Panevėžio AVPK viktorinoje „Ar žinai?“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui; valstybės šimtmečio paminėjimas kartu su kolegomis ir turiningas filialo pirmininko Igno Railos pranešimas apie Lietuvos policijos istoriją; parengti ir atrankai pateikti du socialiai svarbūs projektai bei kt.​

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  34   35   36   37   38   39   40   50  60  70  80  90  sekantis  >>