į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
LPVA visuotinis susirinkimas

2015-09-26

 

2015 m. rugsėjo 26 d. Kaune, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto salėje  įvyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau – LPVA) visuotinis susirinkimas. Į susirinkimą susirinko gausus būrys LPVA narių, kuriuos vos įstengė sutalpinti universiteto salė. 

plačiau
 

LIETUVOS POLICIJOS VETERANŲ ASOCIACIJA

 

KREIPIMASIS Į ŠALIES VADOVUS DĖL PAREIGŪNŲ NUSAVINTŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ GRAŽINIMO

2015-09-26

 

Lietuvos Respublikos Prezidentei

Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei

Loretai Graužinienei

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Algirdui Butkevičiui

 

Praėjusios ekonominės krizės laikotarpiu sumažinus finansavimą praktiškai visoms valstybės finansuojamoms sritims, mažinimai neaplenkė ir valstybinių pensijų gavėjų. Buvę pareigūnai šias priemones vertino kaip būtinas sunkmečio laikotarpiui, tuo pačiu pagrįstai tikėdamiesi, kad laikini praradimai, pagerėjus ekonominei situacijai, bus kompensuojami. Vilties tam teikė ir šalies pirmųjų asmenų vieši pasisakymai apie mažinimų laikinumą bei neišvengiamą praradimų kompensavimą. Deja, pažadai taip ir liko pažadais, todėl veteranai pradėjo ginti savo pažeistas teises teismuose.

Teisminių ieškinių pagalba pavyko dalinai išspręsti kompensavimo klausimus, tačiau ne visus. Dėl šios priežasties daug vilčių buvo dedama į Valstybinių pensijų kompensavimo įstatymą. Tiek vidaus reikalų  ministerija, tiek Vyriausybė buvo paruošusi šio įstatymo projektą, kuris būtų išsprendęs visus rūpimus klausimus, tačiau Seime jis buvo stipriai pakoreguotas, paliekant už šio įstatymo ribų labiausiai pažeidžiamus veteranus – pagal priimtą įstatymą nebus kompensuojama tiems veteranams, kurie sunkmečio metu niekur nedirbo ir neturėjo draudžiamųjų pajamų. Esame įsitikinę, kad tai socialiai neteisinga, todėl esame numatę ginti veteranų interesus, kreipiantis į tarptautinius teismus.

Mūsų Asociacijos valdyba ne kartą kreipėsi į pirmuosius šalies asmenis, prašydama susitikti ir aptarti rūpimus klausimus, tačiau nei karto jokio atsakymo negavo. Tokiu būdu mums beliko viešai kreiptis į šalies vadovus, kad mūsų Asociacijos, kuri šiuo metu jau vienija virš tūkstančio narių, pozicija būtų išgirsta ir sprendimų būtų ieškoma diskutuojant, o ne bylinėjantis.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos visuotinis susirinkimas primygtinai prašo šalies vadovų susitikti su mūsų asociacijos valdybos nariais ir išsakyti aiškią poziciją, kaip bus kompensuotos visų pareigūnų nusavintos pensijos.

 

Kreipimasis priimtas vienbalsiai Asociacijos visuotinio narių suvažiavimo metu    2015-09-26 Kaune.

 
 
Susitikimas su Lenkijos Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje

2015-09-10

 

Laikinai einantis Lietuvos policijos veteranų asociacijos pirmininko pareigas Vytautas Navickas ir valdybos narys Vytautas Grigaravičius rugsėjo 10 d. susitiko su Lenkijos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotu ambasadoriumi Lietuvos Respublikoje Jarosław Czubiński. 

plačiau
 
LPVA visuotinis susirinkimas

2015 m. rugsėjo 4 d. vyko LPVA valdybos posėdis, kurio metu buvo priimtas sprendimas LPVA visuotinį susirinkimą organizuoti š.m. rugsėjo 26 d. Kaune, Mykolo Romerio Viešojo saugumo fakulteto salėje, adresu Maironio g. 29, Kaunas. 

plačiau
 
Pranešimas spaudai

2015-08-31

 

 

Policijos veteranai: teisės viršenybė ar skubus galvų kapojimas?

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  52   53   54   55   56   57   58   60  70  sekantis  >>