į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Susitikimas su Lenkijos Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje

2015-09-10

 

Laikinai einantis Lietuvos policijos veteranų asociacijos pirmininko pareigas Vytautas Navickas ir valdybos narys Vytautas Grigaravičius rugsėjo 10 d. susitiko su Lenkijos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotu ambasadoriumi Lietuvos Respublikoje Jarosław Czubiński. 

Ambasadoriui V. Navickas pristatė Lietuvos policijos veteranų asociaciją ir papasakojo, kad LPVA yra visuomeninė organizacija, siekianti vienyti buvusius ir dirbančius policijos pareigūnus ir veteranus, atstovauti jų interesams, juos ginti, kelti policijos pareigūno profesijos įvaizdį, puoselėti profesines vertybes ir tradicijas. Taip pat V. Navickas pabrėžė, kad Asociacijos vienas iš tikslų  keistis veiklos patirtimi ir su užsienyje veikiančiomis, panašių tikslų siekiančiomis organizacijomis.

LPVA turi informacijos, kad Lenkijos Respublikoje egzistuoja ir panašią veiklą vykdo bei panašių tikslų siekia Zakład Emerytalno-Rentowy MSW. Kadangi LPVA tikslai ir siekiai yra panašūs, Svečiai paprašė ambasadoriaus padėti užmegzti ryšius su Zakład Emerytalno-Rentowy MSW bei susipažinti su šios organizacijos veikla.  

Ambasadorius maloniai pažadėjo kiek galėdamas padėti užmegzti ryšius su šia organizacija bei tarpininkauti organizuojant susitikimą.

 

LPVA valdybos informacija