į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Teisinė informacija
LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Teisė gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją

1. Teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai:

plačiau
 
PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATAI

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1958; 2005, Nr. 71-2558) 12 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2