į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Apie mus

Lietuvos policijos veteranų asociacija (LPVA) - tai savanoriška, demokratiška ir nepriklausoma organizacija, vienijanti policijos veteranus.

 

Vizija – Didžiausia ir stipriausia organizacija Lietuvoje, ginanti policijos veteranų teises ir dalyvaujanti Valstybės valdyme.

 

Misija – Vienyti visos šalies policijos veteranus bei veteranų organizacijas, ginti asociacijos ir jų šeimos narių teises gaunant teisėtą įvertinimą už tarnybą bei orų ir pilnavertį tolimesnį gyvenimą.

 

Lietuvos policijos veteranų asociacijos vertybės:

 

Garbė – „Geriau numirti, negu be garbės gyventi“. Garbingai atstovaujame Lietuvos policiją ir policijos veteranus, laikomės garbės žodžio, garbingai vykdome duotą priesaiką Lietuvai ir jos žmonėms net ir būdami policijos veteranais.

 

Atsakomybė – esame atsakingi už veteranų pasitikėjimą, lūkesčių įgyvendinimą ir asociacijos vienybę bei  įvaizdį. Atsakingai vykdome įsipareigojimus nariams – laikomės skaidrių ir nešališkų veiklos principų, atstovaujame veteranų teises ir socialines garantijas.

 

Vienybė – kiekvienas mūsų yra stiprus, tačiau mūsų jėga - vienybėje. Ją ugdydami gebame įgyti daugiau galimybių, ištiesti pagalbos ranką kolegai, patarti ir skatinti gyventi. Kartu mes stipresni.

 

Asociacijos tikslai:

 - Vienyti Lietuvos policijos veteranus ir pareigūnus;
 - Ginti Asociacijos narių interesus;
 - Teikti pagalbą Asociacijos nariams;
 - Rūpintis veteranų sveikata;
 - Spręsti policijos pareigūnų ir veteranų socialines problemas;
 - Puoselėti profesines tradicijas;
 - Propaguoti policijos profesines vertybes;
 - Išsaugoti veteranų ryšius su policija;
 - Perduoti patirtį jaunesnei policijos pareigūnų kartai.

 

Lietuvos polijos veteranų asociacijos vėliava