į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Susitikimas Palangoje

2021 m. balandžio 9 d. Palangos PK vyko Policijos Generalinio komisaro Renato Požėlos, PGK pavaduotojo Sauliaus Tamulevičiaus, Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininko (toliau-LPVA) Vytauto Navicko, Klaipėdos APVK, Palangos PK vadovybės bendras susitikimas su LPVA Palangos filialo nariais ir policijos komisariato darbuotojais.

plačiau
 
2020 metų policijos veiklos rezultatų pristatymas

2021 m. kovo 25 d. nuotoliniu būdu visuomenei ir policijos bendruomenei pristatyti 2020 metų policijos veiklos rezultatai, vyko diskusija, kokios policijos reikia visuomenei.

Diskusijos dalyviai diskutavo šiomis temomis:

1. Kokios policijos reikia visuomenei? Ar teisingame kelyje esame?
2. Nusikalstamų veikų prevencija ir ištyrimas.
3. Bendruomenės pareigūno veiklos suaktyvinimas.
4. Lietuvos policijos sistemos ir veiklos tolesnis modernizavimas.
5. Kokių sprendimų reikia policijos pareigūnui ir visai sistemai?

Diskusiją moderavo žurnalistas Aurimas Perednis.

 

 

Policijos departamento prie VRM informacija

 
 
Prasidėjo pajamų deklaravimas, kviečiame paremti Lietuvos policijos veteranų asociaciją

Remdami Lietuvos policijos veteranų asociaciją (toliau - LPVA) žinokite, kad Jūsų pasirinkimas neskirti paramos LPVA nepadidins Jūsų asmeninių lėšų – pinigai arba atiteks LPVA (apsisprendus paremti), arba liks valstybės biudžete.

 

Iki 1,2 proc. pajamų mokesčio, kaip paramą galima skirti:

Lietuvos vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus);
Meno kūrėjams, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje (tvarkytojas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija) įregistruotiems paramos gavėjais. 

 

0,6 procentus pajamų mokesčio galima skirti politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kurios atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra.

 

0,6 procentus pajamų mokesčio galima skirti profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams.

Svarbu. Pagal Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas nurodyti juridiniai asmenys, išskyrus tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, turi teisę gauti paramą tik labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gavę paramos gavėjo statusą (pvz., Lietuvos Respublikoje įregistruoti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams).

– Šiais metais deklaruoti pajamas ir paskirstyti paramą galima iki gegužės 3 d.

 

Paremti galite pervedę paramą į LPVA sąskaitą:

 

Lietuvos policijos veteranų asociacija

Įmonės kodas. 302508484

Verkių g. 3B,Vilnius, LT- 08218 Vilnius, Lietuva

AB „Swedbank“ 

Banko kodas 73000
a/s LT277300010122467890

 

Būsime dėkingi už Jūsų paramą

 
 

 
 
Kovo 11 d. minėjimas Policijos departamente

2021-03-10 d. Policijos departamente vyko šalies policijos darbuotojų ir policijos veteranų asociacijos narių nuotolinis Kovo 11-sios minejimas.

 

 

LPVA valdybos informacija

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   10  20  30  40  50  60  70  80  90  sekantis  >>